Diễn đàn Quốc tế Văn hóa Doanh nghiệp & Lễ công bố Thương hiệu quốc gia hội nhập châu á – thái bình dương, Doanh nhân – nhà quản lý xuất sắc hội nhập quốc tế

Hà Nội, Ngày 18 tháng 5 năm 2024 tại Nhà khách Chính Phủ 35 Hùng Vương, Tổ chức Nữ Lãnh đạo Toàn cầu Happy Women Leader Network (Happy Women) & Tổ chức liên kết kinh tế đa ngành HWO (HWO) đã phối hợp cùng Hiệp hội Chống hàng giả TP.HN & Trung tâm Tư vấn Phát triển DN Bền vững tổ chức thành công Diễn đàn Quốc tế Văn hóa Doanh nghiệp & Lễ công bố Thương hiệu quốc gia hội nhập châu á – thái bình dương, Doanh nhân – nhà quản lý xuất sắc hội nhập quốc tế.
Diễn đàn quy tụ hơn 200 doanh nhân và nhiều quan chức cấp cao, cùng nhau thảo luận về vai trò then chốt của văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.
Chương trình diễn ra 6 tham luận và 3 phiên Diễn đàn với những chủ điểm chính:
– Văn hóa với doanh nghiệp – những giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp được thể hiện trong hành động của doanh nghiệp.
– Văn hóa doanh nghiệp kiến tạo hạnh phúc.
– Văn hóa doanh nghiệp với dòng chảy hội nhập và phát triển.
Đồng thời trong khuôn khổ chương trình, chúng tôi cũng tổ chức Lễ công bố Thương hiệu quốc gia hội nhập châu á – thái bình dương, Doanh nhân – nhà quản lý xuất sắc hội nhập quốc tế năm 2024, tôn vinh 50 Doanh nghiệp tiêu biểu trực thuộc Tổ chức.
Happy Women / HWO luôn nỗ lực kết nối và hỗ trợ các thành viên, tạo dựng môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững. Diễn đàn Quốc tế Văn hóa Doanh nghiệp là minh chứng cho cam kết của Happy Women /HWO trong việc thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp tích cực và hội nhập quốc tế cho các doanh nhân Việt Nam.
Diễn đàn Quốc tế Văn hóa Doanh nghiệp & Lễ công bố Thương hiệu quốc gia hội nhập châu á – thái bình dương đã thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng doanh nghiệp và khẳng định vị thế của Happy Women / HWO trong việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tại Việt Nam.

Leave Comments

02460 279 166
0877 163 915